Studiehåndbok 2011/2012

Du er her: Studietilbud / Juss og samfunnsfag / ADM205 Organisasjon 2

ADM205 Organisasjon 2

Skriv ut Utskrift PDF med emner
Emnekode
ADM205

Emnenavn
Organisasjon 2

Studiepoeng
7,50

Forkunnskaper

Organisasjon 1

Undervisningssemester
Vår

Undervisningssted
Molde

Språk undervisning
Norsk

Språk oppg./eksamen
Norsk

Læringsaktiviteter
2 timer forelesning per uke

Vurderingsform
5 timer skriftlig avsluttende eksamen

Hjelpemidler til skoleeksamen


Karaktertype
Bokstavkarakter

Læringsutbytte

Kandidatene skal ved fullført kurs ha oversikt over sentrale teorier innen ledelse, læring og organisasjonsendring. Innen organisasjonsendring skal de ha utviklet evnen til å analysere og forstå organisasjonsfaglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger

Innhold
  • Organisasjonsteoretiske perspektiver
  • Endring i organisasjoner
  • Ledelsesformer
  • Læring og omstilling
Litteratur

Jacobsen, Dag Ingvar. 2004. Organisasjonsendringer og endringsledelse. Fagbokforlaget