Studiehåndbok 2015/2016

Du er her: Studietilbud /

Høgskolen i Molde gir i studiehåndboken en detaljert beskrivelse av studieprogrammene og de emner som i inngår i disse.

Høgskolen i Molde tilbyr studieprogram innen:

For enkelte av studieprogrammene vil det i tillegg være fagplaner som gir ytterligere detaljinformasjon. Dette gjelder spesielt for studieprogram innen helse- og sosialfag.

Klikk her for studiehåndbok versjon 2014-2015

Klikk her for tidligere versjoner av studiehåndboken

Høgskolen i Molde tar forbehold om at det kan bli endringer i studieprogram og emner beskrevet i denne studiehåndboken. Dette vil det i tilfelle bli informert om ved studiestart.
For alle studietilbud gjelder at det er en forutsetning at det melder seg tilstrekkelig antall studenter.

STUDIETEKNIKK
For mange nye studenter vil overgangen fra videregående skole til høgskole være stor.  Høgskolen har derfor utviklet et kurs i studieteknikk som vil kunne hjelpe studentene til gode studievaner.  Dette kurset er et tilbud til alle nye studenter og starter opp i august.
Les mer om dette kurset her.